МАТЕМАТИКА 3

 
Школска 2021/2022. година
 • Настава ће се одржавати према распореду часова у 2 групе, онлајн преко MS Teams платформе.

 • У оквиру курса на MS Teams платформи отворена су 4 канала за одржавање наставе:

  • П1 - предавања за одсеке ОТ и ОГ - проф. Синиша Јешић
  • В1 - вежбе за одсеке ОТ и ОГ
  • П2 - предавања за одсеке ОЕ, ОС и ОФ - проф. Наташа Ћировић   и доценткиња Милица Саватовић
  • В2 - вежбе за одсеке ОЕ, ОС и ОФ

 • Правила полагања испита - школска 2021-2022. год. се налазе овде.

    Консултације код Синише Јешића заказују се на имејл jesic@etf.rs

knjiga korice

   

Matematika III (Kompleksne funkcije, Fourierovi redovi i integrali i Laplaceova transformacija)

Аутор др Синиша Н. Јешић

 

Предавачи

Облик испита

Скрипте за теоријски део

Задаци за вежбу

Испитни рокови

  
    ВЕСТИ:
1. 10. 2021. Приступ онлајн предавањима и вежбама је преко следећег линка.

Ажурирано 30. 9. 2021.