MATEMATIKA 3 - Literatura

 

             LAPLACE-ova transformacija (M. Jovanović)

             Testovi za kolokvijum - novo

             Testovi za kolokvijum   TEST 1     TEST 2      TEST 3      TEST 4      TEST 5

             Funkcije više promenljivih i teorija integrala - zadaci (Predlog M. Jovanović)

             Funkcije više promenljivih - zadaci za vezbu (Predlog S. Ješić)

             Funkcije više promenljivih - ispitni zadaci (Predlog S. Ješić))

             Integrali i teorija polja - zadaci za vezbu (Predlog B. Malešević)

             Laplaceove tablice odštampani fajl se može koristiti na ispitu
             ali samo u neizmenjenom obliku bez ikakvih dodataka

Za gledanje dokumenata potreban je
Adobe Acrobat Reader verzija 4 ili noviji