MАТЕМАТИКА 3 - задаци за вежбу

 

             Testovi za kolokvijum - novo

             Testovi za kolokvijum   TEST 1     TEST 2      TEST 3      TEST 4      TEST 5

             Funkcije više promenljivih i teorija integrala - zadaci 

             Funkcije više promenljivih - zadaci za vezbu 

             Funkcije više promenljivih - ispitni zadaci

             Integrali i teorija polja - zadaci za vezbu

             LAPLACE-ova transformacija

             Laplaceove tablice odštampani fajl se može koristiti na ispitu
             ali samo u neizmenjenom obliku bez ikakvih dodataka

Za gledanje dokumenata potreban je
Adobe Acrobat Reader verzija 4 ili noviji